Tăng lương hưu, trợ cấp từ 1/7

 Chính phủ tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ 12,5 đến 20,8% với người về hưu, hưởng trợ cấp hàng tháng.

Theo nghị định ngày 29/6 của Chính phủ, mức tăng 12,5% so với mức đang hưởng tháng 6, áp dụng với những người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng; mức tăng 20,8% áp dụng với những người hưởng lương hưu, trợ cấp mà chưa được tăng từ đầu năm 2022 đến tháng 6/2023.

Người nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng trước năm 1995, sau khi điều chỉnh mà vẫn hưởng dưới 3 triệu đồng thì sẽ được tăng thêm. Cụ thể, người hưởng dưới 2,7 triệu đồng được tăng thêm 300.000 đồng; người hưởng từ 2,7 đến dưới 3 triệu được tăng lên 3 triệu.

Các nhóm được tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng gồm: cán bộ, công chức, công nhân, viên chức, người lao động; quân nhân, công an, người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp theo quyết định của Hội đồng Chính phủ năm 1979.

Các cụ già bên hồ Gươm, Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Các cụ già bên hồ Gươm, Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định năm 1975 của Hội đồng Chính phủ; quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ; công an tham gia kháng chiến chống Mỹ dưới 20 năm công tác đã thôi việc, xuất ngũ; quân nhân, công an, người làm cơ yếu tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào sau tháng 30/4/1975, đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, cũng thuộc diện được tăng lương hưu, trợ cấp.

Ngoài ra, người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng trước năm 1995 cũng thuộc diện được tăng đợt này. Kinh phí để tăng lương hưu, trợ cấp từ ngân sách và Quỹ Bảo hiểm xã hội. Nghị định có hiệu lực từ 14/8; các quy định của Nghị định được thực hiện từ 1/7.

Tháng 11/2022, Quốc hội đồng ý tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng một tháng (tăng 20,8%) từ 1/7/2023. Cùng với đó, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, người nghỉ hưu trước năm 1995 cũng tăng 12,5% và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Năm 2022, cả nước có 4,94 triệu người cao tuổi nghỉ hưu hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp xã hội hàng tháng. Trong đó 2,7 triệu người hưởng lương hưu; 640.000 người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; hơn 1,7 triệu người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Theo vnexpress.net

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn